10 - Blattodea, Ephemeroptera, Heminoptera, Megaloptera, Neuroptera, Trichoptera en IDF

Libelloides longicornis - Champmotteux 91
Libelloides longicornis - Champmotteux 91

Ascalaphe ambré - Neuroptera

press to zoom
Libelloides coccajus - Champmotteux 91
Libelloides coccajus - Champmotteux 91

Ascalaphe soufré - Neuroptera

press to zoom
Coniopterygidae - Lésigny 77
Coniopterygidae - Lésigny 77

Neuroptera

press to zoom
Fresnes 77
Fresnes 77
press to zoom
Ectobius sp - Neuilly s/Marne 93
Ectobius sp - Neuilly s/Marne 93

Blattodea

press to zoom
Ectobius panzerri - Haute Île 93
Ectobius panzerri - Haute Île 93

Blattodea

press to zoom
Ectobius pallidus - Haute Île 93
Ectobius pallidus - Haute Île 93

femelle - Blattodea

press to zoom
Ectobius lapponicus - Lésigny 77
Ectobius lapponicus - Lésigny 77

Blatte jaune - Blattodea

press to zoom
Blatte - Cernay 78
Blatte - Cernay 78

Blattodea

press to zoom
Lésigny 77
Lésigny 77
press to zoom
Lésigny 77
Lésigny 77
press to zoom
Lésigny 77
Lésigny 77
press to zoom